| Leden | | Agenda | | Certificaten | | Memoriam | | Links | | Contact |

Het bos is uitermate geschikt voor dressuuroefeningen. Er is volop ruimte en er is een grote variatie aan bebossing en ondergrond, zodat er veel afwisseling in de oefeningen kan worden aangebracht. Bovendien is het water voor de zwemoefeningen op loopafstand van het oefenterrein.